Termeni si conditii

1. Definirea unor termeni

Selling Depot – persoana juridică, având sediul social în MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. DRISTORULUI, NR.114, CAMERA 2, BL.13C, SC.1, ET.1, AP.1, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5949/2017, cod unic de înregistrare fiscală 37459380

Vânzător – SELLING DEPOT SRL

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.
Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către SELLING DEPOT, (electronic, telefonic sau în orice alt mod existent) sau în baza unui acord de utilizare / colaborare existent între SELLING DEPOT şi acesta şi care necesita crearea şi utilizarea unui CONT.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.
Cont – porţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client / Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri etc.).
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.
Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a înţelegerii/contractului încheiat.
Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.
Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs său serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul său serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator / Client / Cumpărător faţă de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator / Client / Cumpărător asupra unui produs său serviciu.
Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
Întrebare – formulă de adresare către alţi Utilizatori / Clienţi / Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.
Răspuns – informaţie scrisă care este transmisă Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagină unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Utilizator / Client / Cumpărător unui alt Utilizator / Client / Cumpărător în cadrul unei discuţii.
Document – prezentele Termene şi Condiţii.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.
Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/său Serviciu de către Super Magic Impex S.R.L. Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare.
Specificaţii – toate descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. Conţinut

Toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
Conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
Orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
Informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
Informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
Date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

3. Drepturi de proprietate intelectuală

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel lezionarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de SELLING DEPOT includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al SELLING DEPOT. asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al SELLING DEPOT.
Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat intre SELLING DEPOT. şi acesta şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulata din partea SELLING DEPOTL. cu referire la acel Conţinut.
Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.
În cazul în care SELLING DEPOT. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta o colaborare contractuala din partea SELLING DEPOT. pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
Este interzisa orice utilizare a Continutului existent in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

4. Documente contractuale

Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu modul de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.
Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.
Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de calitate emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achizitionate.

5. Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.
Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.
Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre  SELLING DEPOT. acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

6. Garantii

Toate Bunurile comercializate de catre SELLING DEPOT, beneficiaza de conditii de calitate conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
Pentru o corecta comunicare a certificatului de calitate aferent Bunului din Comanda, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si sa acceseze informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.
Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau de pe www.sellingdepot.ro, va detine o evidenta a certificatelor de calitate emise de SELLING DEPOT S.R.L., putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.
In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile pentru 48 (patruzecisiopt) de ore in contul de client, va rugam sa ne sesizati acest aspect pe adresa de mail:contact@sellingdepot.ro
In cazul certificatelor de calitate emise de producatori, 
Lipsa certificatului de calitate al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la receptia marfii pe adresa contact@sellingdepot.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

7. Politica de folosire a Cookie-urile

Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Super Magic pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?
Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
- Cookie-uri de performanta a site-ului
- Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
- Cookie-uri pentru geotargetting
- Cookie-uri de inregistrare

Contin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Stergerea Cookie-urilor
In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
- Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii
- Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor
- Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search)
- Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site
- Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator
- Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor

8. Politica de vanzare Online

Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client/Cumparator.
Pentru motive justificate SELLING DEPOT isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa firmei SELLING DEPOT, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, SELLING DEPOT isi rezerva dreptul de a cere Clientilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.
SELLING DEPOT poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care SELLING DEPOT are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A..
In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.
Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.